1. اطلاعیه ها
.

 

معرفی اداره امور رفاهی

      
امور رفاهی کارکنان از مباحث بنيادي مديريت منابع انساني سازمان هاي امروزي بوده که نقش پررنگ و تأثيرگذاري در شكل گيري انگيزه ها، پتانسيل و بهبود عملكرد يك سازمان ايفا مي كند. افزايش تسهيلات رفاهي از جمله ايجاد زمينه هاي گردشگري ،تفريحي ،ورزشي و رفاهي همواره باعث بالا رفتن انگيزش و بهره وري كاري خواهد بود. دامنه تسهيلات رفاهي و خدمات، ارتباط تنگاتنگي با نوع نگرش سيستم مديريتي دانشگاه دارد كه دانشگاه فردوسی مشهد با امكانات رفاهي نسبتاً ‌مناسبي از سال هاي گذشته تاكنون تلاش نموده با توسعه فعاليتها، امكانات و تسهيلات رفاهي، خستگي امور جاري همکاران محترم خود را برطرف نمايد.


شرح وظايف اداره امور رفاهی كاركنان دانشگاه:
- برنامه ريزي و نظارت بر امور رفاهي و گردشگري كاركنان، مرکز فرهنگی-آموزشی شماره 5 (بهشهر)، مهمانسرای دانشگاه، مراکز رفاهی شماره یک و دو، خانه های سازمانی و همچنین نگه داري و توسعه دیگر امكانات مجموعه هاي تابعه.
- برنامه ريزي و تلاش به منظور توسعه تسهيلات رفاهي كاركنان با هماهنگي مراجع ذیربط و انعقاد قرارداد با مجموعه هاي فرهنگي، ورزشي، تفريحي و اقامتی با ارائه تخفيف مناسب جهت استفاده همكاران.
- تهیه و توزیع بن های مربوط به اماکن رفاهی شهربازی، سینما، فروشگاه ها و ...
- برنامه ريزي و نظارت بر انجام امور مربوط به تسهيلات بانكي همانند وام هاي خريد خودرو، خريد لوازم منزل، جعاله تعمیر مسکن، کارت اعتباری، خرید تجهیزات پژوهشی، خرید مسکن و ...
- برنامه ريزي و برگزاري سفرهاي زيارتي ،سياحتي و تورهاي يك یا چند روزه داخلی و خارجی
- تلاش به منظور استفاده فرزندان كاركنان از امكانات موجود دانشگاه برای دوره هاي کوتاه مدت ،تابستان و ...
- ارتباط با ادارات رفاه سازمان ها و سایر دانشگاه ها جهت استفاده از امكانات رفاهي متقابل
- بيمه مازاد درمان و تکمیلی: برنامه ريزي منظم، دقيق و مشاوره با كارشناسان مجرب بيمه جهت عقد قرارداد پس از استعلام از شركت هاي بيمه اي و نمايندگي ها با توجه به نياز همكاران و خانواده هاي آنان كه پاسخگوي نياز هاي عمده آنان باشد.
- ارائه تسهيلات بيمه شخص ثالث و بدنه خودرو با شركت بيمه در اقساط مختلف و به صورت کسر از حقوق
- ارائه بيمه هاي متنوع ديگر همانند بيمه مسئوليت، بي نام، آتش سوزي، مسافران خارج از کشور و ...
- بيمه عمر و حوادث: بررسي و عقد قرارداد بيمه عمر و حوادث تكميلي ، علاوه بر بيمه عمر اجباري مصوبه هيات وزيران که در صورت بروز حادثه یا فوت به افراد ذينفع پرسنل پرداخت می گردد.
- بيمه عمر و سرمايه گذاري: بررسي و عقد قرارداد بيمه عمر و سرمايه گذاري كه مزاياي بيشتري نسبت به بيمه عمر و حوادث دارد. از جمله مزاياي اين بيمه مي توان به استفاده از آن در طول حيات و دریافت تسهيلات وام و مستمري نام برد.
-شارژ بن کارت رفاه مخصوص همکاران دانشگاهی در مناسبت های مختلف در طول سال