1. اطلاعیه ها

نشست پیرامون شرح آیین نامه و ضوابط جدید سرای اساتید دانشگاه

ostadsara04020313

جلسه تشریح آیین نامه و ضوابط جدید سرای اساتید با حضور اعضای هیأت علمی ساکن در سرای اساتید رضوی و اسرار، دکتر وریدی، معاون اداری و مالی دانشگاه و هنرمند و بهزادی فر رئیس و معاون واحد خودگردان روز سه شنبه 9 خرداد ماه 1402 در مهمانسرای دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این نشست دکتر وریدی ضمن خیر مقدم به حاضرین، به مصوبه اخیر هیأت رئیسه در خصوص نرخنامه و ضوابط جدید سرای اساتید اشاره و عنوان نمود جلسه حاضر به منظور اطلاع رسانی و هماهنگی در این خصوص تشکیل گردیده است.

وی با اشاره به اینکه یکی از دغدغه های اصلی هیأت رئیسه دانشگاه امور رفاهی می باشد، اظهار داشت. در این راستا برنامه­ هایی جهت گسترش و توسعه امکانات رفاهی در دستور کار هیات رئیسه می باشد؛ اما در حال حاضر به دلیل مشکلات اقتصادی، کمبود فضا و امکانات و همچنین تعدد درخواست متقاضیان در نوبت، مشکلات اقتصادی ساکنین و درخواست­های تمدید، برنامه ریزی و مدیریت مناسب جهت اسکان تمامی اعضای هیأت علمی واجد شرایط ضروری می باشد.

معاون اداری و مالی دانشگاه به ضرورت مدیریت داخلی مجموعه توسط خود اعضاء با تشکیل هیأت مدیره مربوطه اشاره نمود؛ وی در ادامه ضوابط جدید و نرخنامه سرای اساتید را تشریح نموده و به سوالات و ابهامات حاضرین در این خصوص پاسخ داد.

در انتهای جلسه نیز انتخابات برگزار شد و افراد ذیل به عنوان اعضای هیأت مدیره سرای اساتید رضوی و اسرار انتخاب گردیدند:

- دکتر وحید ارشدی معاون پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی
- دکتر علی اسماعیلی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی
- دکتر سید مرتضی عظیم زاده عضو هیأت علمی دانشکده علوم ورزشی
- دکتر مهدی کلاهی عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
- دکتر نجم الدین گیلانی عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

ostadsara114020313