اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام داوطلبان نمایندگی خریداران اراضی شاندیز

به اطلاع کلیه اعضاء خریداران اراضی شاندیز می رساند، پیرو درخواست برخی از اعضاء مهلت ثبت نام داوطلبان نمایندگی اعضاء خریداران اراضی شاندیز، از تاریخ 12 الی 16 آذرماه 1401 تمدید می گردد.

متقاضیان می توانند در تاریخ های ذکر شده و در وقت اداری جهت ثبت نام به محل دفتر کانون بازنشستگان در محل سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است زمان و مکان برگزاری انتخابات پس از اتمام این مهلت و ثبت نام نمایندگان متعاقبا اعلام خواهد شد.