مدیریت پشتیبانی و فنی

drgolkari      
دکتر علی گل کاریان
مدیر پشتیبانی و فنی
دوران تصدی : 99 تا کنون

 

 

 

 

 مدیریت اداری و پشتیبانی مسئوليت انجام و پي‌گيري امور پشتيباني دانشگاه از قبیل خدمات عمومی، خدمات رفاهی، کارگزینی، حمل و نقل، فضای سبز، بهینه سازی و توسعه فضاهای کالبدی بر اساس اسناد فرادستی، نگه داری و بهره برداری از ساختمان ها و تاسیسات و ... را بر عهده دارد. این مدیریت مجموعه وسیعی از خدمات را برنامه‌ریزی، هماهنگی و هدایت می‌کند تا دانشگاه بتواند در جهت دستیابی به اهداف تعریف شده خود فعالیت نماید، بنابراین از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد.
در راستای انجام وظایف مذکور، همواره تلاش نموده است با هدف تهیه بستری برای تحقق هرچه مطلوب تر رسالت دانشگاه، برنامه‌ریزی جهت توسعه متوازن و پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی را در دستور کار خود قرار دهد که انجام این امر جز با رصد نمودن مستمر عملکرد واحدهای حوزه و بررسی نقاط ضعف و قوت آن‌ها و بهره‌گیری از آن‌ در جهت پیش‌بینی فعالیت‌های آینده امکان‌پذیر نمی‌باشد.

از مهمترین وظایف مدیریت اداری و پشتیبانی می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای زیر مجموعه شامل دبیرخانه سازمان مرکزی، اداره خدمات و نقلیه، اداره ساختمان ها و تاسیسات، حسابداری، ستاد رفاهی، سرای اساتید، مهمانسرا، مراکز رفاهی، دفتر نمایندگی دانشگاه در تهران، سیستم جامع خرید، واحد رایانه سازمان مرکزی، واحد کنترل و نظارت و واحد کارشناسی مدیریت و برنامه‌ریزی و ايجاد هماهنگي بين فعاليت‌هاي آن‌ها.
  • شرکت فعال در شوراها، کمیته‌ها و کارگروه‌های مرتبط با فعالیت های این مدیریت،
  • انعقاد قراردادهای رفاهی، بیمه ای (آتش سوزی، عمر و حوادث، مسئوليت مدنی کارفرما در برابر کارکنان و برقراري بيمه‌هاي اتومبيل (بدنه، شخص ثالث)، خدماتی- نظافتی، ساختمانی و تاسیساتی، حمل و نقل، فضای سبز و ... و نظارت بر حسن اجرای این قراردادها.
  • مکانیزه نمودن فرآیندهای مدیریت با هدف تسهیل در ارایه خدمات.
  • تامین نیازهای پشتیبانی و خدماتی دانشگاه.
  • انجام و پیگیری کلیه امور مربوط به فعالیت های عمرانی و زیربنایی دانشگاه.

 

مديران اداري و پشتيباني از سال 69 تا كنون

نام و نام خانوادگی دوران تصدی
 محمدحسین امان پور 69 تا 74
مهندس مجتبی طهمورث پور 74 تا 76
مجتبی بذرافشان مقدم  76 تا 79
مهندس ابوالفضل باباخانی 79 تا 83
مهندس مصطفی ترحمی (معاون) 83 تا 84
دکتر ناصر صداقت 84 تا 86
دکتر محمدجواد وریدی 86 تا 87
دکتر سید محمد موسوی بایگی 87 تا 92
دکتر حسین انصاری 92 تا 97
دکتر کمال الدین ناصری

97 تا 98

دکتر امیر لکزیان

98 تا 99

دکترعلی گل کاریان

99 تا کنون