واحد اموال و املاک

 

- پی‌گیری مستندسازی املاک و تهیه شناسنامه جامع سازی پیرو تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
- پی‌گیری تجدید اجاره املاک وقفی
- حل و فصل اختلافات ملکی فی مابین دانشگاه فردوسی مشهد با سایر ادارات، ارگان‌ها و سازمان‌ها و ...