دفتر پروژه های توسعه و سرمایه گذاری

 

معرفی

به منظور شناسایی پتانسیل های سرمایه گذاری در دانشگاه فردوسی و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تسریع در روند سرمایه گذاری و همچنین مدیریت پروژه های سرمایه گذاري با هدف تخصیص بهینه منابع در پروژه ها و طرح های توسعه و همچنین زمینه سازی تحقق طرح های وزارت علوم در حوزه تکالیف ناشی از ماده پنجم برنامه ششم توسعه ، واحد "دفتر پروژه های توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه فردوسی" در چارت سازمانی معاونت اداری و مالی به عنوان متولی امور پروژه های سرمایه گذاری ایجاد شده است.

 

اهداف 

1)افزایش میزان سرمایه‌گذاری (از طریق جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی)

2)ساده سازی فرآیند سرمایه گذاری (کاهش بروکراسی اداری در پروژه های سرمایه گذاری )

3)مدیریت پروژه های سرمایه گذاری (نظارت و کنترل پروژه های سرمایه گذاری)

 

وظایف و اختیارات 

1)تدوین رویه ها، فرآیند ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با انجام پروژه های سرمایه گذاری

2)انتخاب مشاوران و مجریان ذیصلاح جهت شناسایی ، تعریف و مطالعات پروژه های سرمایه گذاری

3)نظارت بر انجام مطالعات امكان سنجي طرح‌ها براي شناسايي پروژه های سرمايه گذاري در دانشگاه و مطابقت آنها با اسناد بالادست و قوانين برنامه‌اي و سند چشم ‌انداز

4)نظارت بر نحوه انجام مطالعات مرتبط با سرمايه‌گذاري و مطابقت آنها با اسناد بالادست و قوانين برنامه‌اي و سند چشم ‌انداز

5)نظارت بر تدوين و طراحي بسته‌هاي سرمايه گذاري براي ارائه به متقاضيان سرمايه‌گذاري

6)برنامه‌ريزي و پيگيري در تأمين منابع مورد نياز دانشگاه جهت سرمايه‌گذاري با مشاركت بخش خصوصي

7)جلب و هدایت کمک های مالی خیرین و نیکوکاران و همچنین بنگاه ها، وابستگان و علاقمندان به دانشگاه فردوسی و فارغ التحصیلان داخل و خارج از کشور به سمت نیازهای توسعه ای دانشگاه . این کمک ها در قالب های مختلف مالی، فناورانه ، تجربی، ملک و مستغلات و

8)شناسایی سرمایه گذاران بالقوه داخلی و خارجی و معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري به متقاضيان سرمايه گذاري در پروژه ها در جهت جلب و جذب سرمايه گذاران

9)بررسي درخواست هاي سرمايه گذاري و اخذ طرح، سوابق كاري و مدارك مالي دال بر توانايي اجراي طرح از سوي متقاضي و ارزيابي توجيه اقتصادي طرح

10)همكاري در مذاكرات با سرمايه‌گذاران داخلي و يا خارجي، تهيه و تنظيم پیش نویس تفاهم ‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهاي سرمايه‌گذاري

11)پيگيري اجراي مفاد قراردادها، خصوصاً كنترل پيشرفت فيزيكي پروژه ها و تهیه گزارشات مدیریتی (مدیریت پروژه های سرمایه گذاری)

12)بررسي مشكلات و درخواست هاي سرمايه گذاران در جهت رفع موانع سرمايه گذاري و ارائه پيشنهاد جهت تصويب در كميسيون امور اقتصادي

13)برگزاري همايش و نمايشگاه‌هاي جلب سرمايه گذاري از طريق ارائه بسته‌هاي سرمايه‌گذاري و شركت در همايش‌ها و نمايشگاه‌هاي جلب سرمايه‌گذاري

14)برنامه ریزی به منظور بازاریابی و فروش عواید حاصل از سهم آورده دانشگاه در پروژه های مشارکتی

 

 

مدیر دفتر : مهندس سید مهرداد رئیس زاده