همکاران مدیریت حقوقی

 

  IMGDr.shafiee   
مدیر حقوقی
دکتر جعفر شفیعی سردشت
تلفن : 2471-3880

 

arasteh pic97

مسئول دفتر و کارشناس امور حقوقی
فاطمه آراسته
تلفن : 2471-3880
    
davoodi
 
کارشناس ثبت و املاک دانشگاه
سید محمدرضا داودی
تلفن : 2476-3880  


                
musavipic
 
کارشناس مسئول مدیریت حقوقی دانشگاه
سید مهدی موسوی
تلفن : 2469-3880
 

 

جهت ارتباط با سایر همکاران مدیریت حقوقی  از جستجو گر شماره تلفن 118 استفاده نمایید.