همکاران مدیریت حقوقی

 

  IMGDr.shafiee   
دکتر جعفر شفیعی سردشت
مدیر حقوقی
دوران تصدی : 96 تا کنون

 

arasteh pic97

فاطمه آراسته
مسئول دفتر و کارشناس امور حقوقی
تلفن : 2471-3880
    
davoodi
سید محمدرضا داودی
کارشناس ثبت و املاک دانشگاه
تلفن : 2476-3880 


                
musavipic
 
سید مهدی موسوی
کارشناس مسئول مدیریت حقوقی دانشگاه
تلفن : 2469-3880
 

 

جهت ارتباط با سایر همکاران مدیریت اداری  و پشتیبانی  از جستجو گر شماره تلفن 118 استفاده نمایید.