همکاران ستاد رفاهی دانشگاه

 

naseri copy1      
دکتر کمال الدین ناصری
رئیس ستاد رفاهی دانشگاه
دوران تصدی : 97 تا کنون

 

baratipic
فرزانه براتی
رییس اداره رفاه
تلفن : 2203-3880
                          
khosrojerdipic
محمد خسروجردی
کارشناس ستاد رفاهی
تلفن : 2200 - 3880