همکاران ستاد رفاهی دانشگاه

 

naseri copy1      
دبیر ستاد رفاهی دانشگاه
دکتر کمال الدین ناصری
تلفن : 2240 - 3880

 

 

baratipic
رییس اداره رفاه
فرزانه براتی
 
تلفن : 2203-3880
    
khosrojerdipic
 
کارشناس ستاد رفاهی
سامانه وام وتسهیلات بانکی
محمد خسروجردی
تلفن : 2200 -
3880
 https://fumdabir.um.ac.ir/OfficeAS/Runtime/process.php?module=DocAttachs&action=open&aid=5315039&attachType=1&referID=24770988&linkview=false
کارشناس ستاد رفاهی
بیمه و امور بیمه ای
محسن حیدرزاده مشهدی
 تلفن : 2277-3880
                
خ نظافتی 
 
کارشناس ستاد رفاهی
کارشناس سامانه رزرواسیون (بهشهر و...) و تسهیلات گردشگری
سعیده نظافتی صفدر آباد
تلفن : 2239-3880
 

 

جهت ارتباط با سایر همکاران مدیریت حقوقی  از جستجو گر شماره تلفن 118 استفاده نمایید.