دبیرخانه سازمان مرکزی

 

ebrahimi pic97 
مهدی ابراهیمی
مسئول اداره دبیرخانه سازمان مرکزی
تلفن :  2164 -3880

 

دبیرخانه سازمان مرکزی شامل بخش‌های ماشین‌نویسی، بایگانی و تکثیر می‌باشد. این واحد وظیفه ارسال و دریافت مکاتبات واحدهای مستقر در سازمان مرکزی و دانشکده‌ها و واحدهای تابعه را به‌عهده دارد. همچنین در راستای تحقق دولت الکترونیک علاوه بر ارسال مکاتبات از طریق پست، بخش عمده‌ای از مکاتبات را از طریق سامانه‌های الکترونیکی ERP و شبکه دولت ارسال می‌کند.


شرح وظایف

 • دریافت، ثبت و ارسال یا توزیع نامه‌های وارده و صادره؛
 • بازبینی و کنترل نامه‌ها از جهت ضمائم و پیوست‌ها، عطف و پیرو، اصلاح ارجاع نامه‌ها؛
 • ارسال نامه‌ها به اتوماسیون افراد گیرنده؛
 • به‌روز رسانی مشخصات نامه ثبت شده؛
 • پی‌گیری و نظارت بر گردش مکاتبات تا اتمام این فرآيند؛
 • تفکیک و توزیع نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دعوت نامه‌ها بین واحدها؛
 • دریافت و توزیع کتب و خبرنامه‌ها و نشریات واصله به دانشگاه به واحدها و دانشکده‌های مربوطه؛
 • ارسال مکاتبات و مراسلات از طریق پست پیشتاز، سفارشی، عادی، بارنامه هوایی؛
 • بهره‌گیری از سیستم دورنگار جهت دریافت و ارسال مکاتبات؛
 • مطالعه پرونده‌های راکد و تهیه فهرست‌ها و صورت‌های مورد نیاز؛
 • تفکیک کلی نامه‌ها بر اساس موضوع، پرسنلی، رفاهی و ... جهت بایگانی؛
 • اندیکس مکاتبات در رایانه؛
 • بایگانی نمودن مکاتبات در پرونده‌ها؛
 • راکد نمودن پرونده‌های موضوعی، پرسنلی، بازنشسته‌ها، متوفیان و انتقال از دانشگاه؛
 • لاک و مهر نمودن پرونده‌های پرسنلی و هیأت علمی؛
 • تکثیر نامه‌ها، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، جزوات آموزشی کارکنان، احکام کارکنان، سوالات آزمون‌های مختلف، امور مربوط به همایش‌ها و سمینارها؛
 • تهیه آمار روزانه چاپ و تکثیر؛
 • تایپ کلیه نامه‌ها، صورتجلسه‌ها، جداول و نمودارها، احکام و ویرایش نامه‌های تایپ شده؛
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.