واحد خرید متمرکز

 

وظایف :

 • شفاف سازی و نگهداری اطلاعات خرید در سامانه با امکان گزارشگیری های متنوع
 • مدیریت یکپارچه اعتبارات خرید
 • به روز رسانی کلیه امکانات و اطلاعات موجود در سامانه خرید
 • ثبت اطلاعات ، انتخاب و فعال سازی تأمین کنندگان کالا و خدمات
 • آموزش منابع انسانی به منظور راه اندازی و رفع اشکالات کاربران سامانه خرید در واحدها و دانشکده ها
 • به روزرسانی و ویرایش اسامی کالا های مصرفی و اموالی و خدمات موجود در سامانه
 • ارجاع و پیگیری درخواست های خرید کالا و خدمات واحدها و دانشکده ها به تأمین کنندگان مختلف
 • کنترل قیمت کالاها و خدمات ارائه شده توسط تأمین کنندگان توسط کارپردازان سامانه خرید متمرکز و تنظیم اسناد مربوطه
 • پیگیری و رفع واخواهی های اسناد خرید تا مرحله صدور چک به منظور پرداخت مطالبات تامین کنندگان
 • همکاری مستمر با واحدها و دانشکده ها برای انجام درخواست های فوری و ضروری توسط کارپردازان خرید متمرکز
 • انجام کلیه مراحل خرید از ثبت درخواست تا صدور چک و بایگانی اسناد بصورت سیستمی با امکان ایجاد و حفظ سابقه مراحل خرید