مدیریت اداری و پشتیبانی

 

naseri copy1      
دکتر کمال الدین ناصری
مدیر اداری و پشتیبانی و سرپرست اداره ساختمان ها و تاسیسات
دوران تصدی : 97 تا کنون

 

 

 

 

 

 

مدیریت اداری و پشتیبانی مسئوليت انجام و پي‌گيري امور پشتيباني دانشگاه از قبیل خدمات عمومی، خدمات رفاهی، کارگزینی، حمل و نقل، فضای سبز، بهینه سازی و توسعه فضاهای کالبدی بر اساس اسناد فرادستی، نگه داری و بهره برداری از ساختمان ها و تاسیسات و ... را بر عهده دارد. این مدیریت مجموعه وسیعی از خدمات را برنامه‌ریزی، هماهنگی و هدایت می‌کند تا دانشگاه بتواند در جهت دستیابی به اهداف تعریف شده خود فعالیت نماید، بنابراین از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد.
در راستای انجام وظایف مذکور، همواره تلاش نموده است با هدف تهیه بستری برای تحقق هرچه مطلوب تر رسالت دانشگاه، برنامه‌ریزی جهت توسعه متوازن و پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی را در دستور کار خود قرار دهد که انجام این امر جز با رصد نمودن مستمر عملکرد واحدهای حوزه و بررسی نقاط ضعف و قوت آن‌ها و بهره‌گیری از آن‌ در جهت پیش‌بینی فعالیت‌های آینده امکان‌پذیر نمی‌باشد.

از مهمترین وظایف مدیریت اداری و پشتیبانی می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 

مديران اداري و پشتيباني از سال 69 تا كنون

نام و نام خانوادگی دوران تصدی
 محمدحسین امان پور 69 تا 74
مهندس مجتبی طهمورث پور 74 تا 76
مجتبی بذرافشان مقدم  76 تا 79
مهندس ابوالفضل باباخانی 79 تا 83
مهندس مصطفی ترحمی (معاون) 83 تا 84
دکتر ناصر صداقت 84 تا 86
دکتر محمدجواد وریدی 86 تا 87
دکتر سید محمد موسوی بایگی 87 تا 92
دکتر حسین انصاری 92 تا 97
دکتر کمال الدین ناصری 97 تا کنون
 

 

 

منتشر شده در شنبه, 18 خرداد 1392
بازدید: 28017