اداره رسیدگی و حسابرسی

 

 • مطالعه قوانین و مقررات مربوطه از جمله آئین‌نامه مالی معاملاتی، قانون محاسبات عمومی کشور، قانون برگزاری مناقصات، قوانین و مقررات اداری و استخدامی، قانون کار و تأمین اجتماعی، قانون مالیاتهای مستقیم، قانون بودجه، دستورالعمل و بخشنامه‌های داخلی و وزارتی و ....
 • رسیدگی به اسناد و لیست‌های حقوق و مزایای واحدهای تابعه دانشگاه از نظر تطبیق با کلیه قوانین فوق
 • تطبیق پرداخت‌ها با موافقت‌نامه‌های مبادله شده و تخصیص‌های صادر شده
 • پاسخگویی به سؤالات و مشکلات واحدهای تابعه در ارتباط با اسناد هزینه و ارائه راهنمایی‌های لازم به مسئولین رسیدگی به اسناد واحدها
 • انجام روش‌های ممیزی اسناد به منظور ایجاد سیستم کنترل داخلی منظم در امور مالی دانشگاه
 • کنترل واخواهی اسنادی که در انجام تشریفات مالی رعایت مقررات نشده و گزارش آن به مراجع ذیصلاح
 • انجام اعمال ممیزی به منظور ایجاد سیستم کنترل داخلی منظم در امور مالی دانشگاه
 • رسیدگی به مدارک و صول درآمد واحدهای انتفاعی دانشگاه و بررسی اسناد و مدارک هزینه پس از پرداخت وجه
 • تطبیق اسناد هزینه ها با بودجه مصوب
 • رسیدگی به حساب‌های پیش پرداخت‌ها و هزینه‌های انتقالی و موجودی انبارها و همچنین اموال دانشگاه
 • گزارش تخلفات احتمالی به مراجع ذیربط و ارائه نظرات اصلاحی در موارد لزوم
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام ما فوق