اداره خدمات عمومی 
 

 اداره خدمات و نقلیه دانشگاه وظیفه نظارت بر نحوه عملكرد خودروهاي سبك و سنگين در امر ترابري اعم از استيجاري و اداري، خدمت‌رساني به سازمان‌هاي خارج از دانشگاه مانند استانداري، فرمانداري و ... در برنامه‌هاي ملي و استاني، نصب تابلوهاي راهنمایي و رانندگي، روشنایي‌ها در سطح پرديس، پي‌گيري در خصوص آب، برق و گاز دانشگاه و نيز ساماندهي مبلمان شهري و گرافيك محيطي پرديس را بر عهده دارد.


شرح وظایف

 • كنترل و نظارت بر نحوه عملكرد شركت‌هاي خدماتي و نيروهاي زير مجموعه؛
 • كنترل و نظارت بر نحوه عملكرد خودروهاي سبك و سنگين در امر ترابري اعم از استيجاري و اداري (سازمان مركزي، نقليه و خدمات پرديس) و انجام امور تشريفات در مناسبت‌ها در امر خدمات مانند(سرويس‌دهي به مديران، مهمانان وزارتخانه، كاركنان، همايش‌ها، سمينارها، آزمون‌ها و سرويس‌دهي كارمندي، سرويس‌دهي دانشجویي در سطح پرديس و مأموريت‌ها) و جانمایی، برپایی، چیدمان، پذیرایی و جمع آوری نهایی وسایل استفاده شده در همایش و جشنواره های برگزار شده؛
 • نظارت بر عملكرد واحد فني مستقر در سازمان مركزي؛
 • انجام خدمات‌رساني به سازمان‌هاي خارج از دانشگاه مانند استانداري، فرمانداري و ... در برنامه‌هاي ملي و استاني؛
 • نظارت بر نقل و انتقال وسايل، لوازم و ملزومات اداری واحدها؛
 • رفع نواقص ملزومات اداری، جمع آوری ملزومات بلااستفاده و فرسوده، انتقال به انبار جهت اسقاط یا مزایده و در صورت نیاز درخواست خرید جهت جایگزینی ملزومات مستعمل شده؛
 • نظارت و برنامه‌ريزي جهت فروش خودروهاي مزايده‌اي مازاد بر نياز دانشگاه و كسب مجوز و موافقت از اداره دارايي جهت فروش از كميسيون ماده 2 و كارشناسي فني و انجام تشريفات قانوني و در صورت نياز دانشگاه اخذ مجوز خريد خودرو و مراحل تحويل و پلاك گذاري و تحويل آن به واحدها یا دانشكده‌ها؛
 • برطرف نمودن نواقص فنی خودروها و تهیه لوازم مورد نیاز؛
 • نظارت بر مصرف سوخت خودروها؛
 • و نظارت بر نظافت محوطه، واحدها و دانشكده‌ها و انجام پاكسازي سطح پرديس (نظافت،جمع‌آوري ضايعات، جمع‌آوری موارد بازیافتی، جمع‌آوري نخاله‌هاي ساختماني و جمع‌آوري زباله‌ها)پیگیری و مکاتبه با شرکت و سازمانهای مربوطه جهت حمل  و خروج پسماند تولیدی، نظافت و لای روبی مسیل های منتهی به دانشگاه تا خروج کامل؛
 • كنترل و نظارت بر مجوزهاي صادر شده تبليغاتي در سطح پرديس، ساخت و سازها، نظارت بر ساخت و ساز داخلی سازمان مرکزی و بناهای سطح پردیس، نصب تابلوهاي راهنمائي و رانندگي (با اخذ مجوز از سازمان راهنمایی و رانندگی طی مکاتبات و جلسات انجام شده)، کنترل روشنایي‌ها در پرديس و پي‌گيري در خصوص آب، برق و گاز دانشگاه و نيز ساماندهي مبلمان شهري و گرافيك محيطي پرديس؛
 • بررسی مکاتبات و درخواست‌های ارجاعی مدیر و تهیه جوابیه در پاسخ به مکاتبات واحدهای تابعه تحت پوشش؛
 • انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق.