اداره تدارکات و امور قراردادها

 

وظایف امور قراردادها:

انجام امور مربوط به برگزاری مناقصات حوزه مدیریت امور اداری و پشتیبانی از قبیل : تهیه اسنادمناقصه ، تشکیل کمیته فنی و شرکت در آن ، تهیه پیش نویس و تنظیم قرار داد و... ( قراردادهای خدماتی – نظافتی ، فضای سبز ، مرکز رفاهی ، اتوبوسرانی و...)
نظارت بر عملکرد شرکت های پیمانکارطرف قرار داد با مدیریت از طریق بررسی فرم های ارزشیابی دریافتی از دانشکده ها و واحدها و انجام صورت وضعیت شرکت ها
انجام امور مربوط به برگزاری مراسم افطاری و روز کارمند، روز معلم ، ماه مبارک رمضان ، روز زن، بن های نقدی شش ماهه کارکنان و... و همکاری در برگزاری برخی از همایش های دانشگاه
همکاری با ستاد رفاهی دانشگاه در خصوص برگزاری مسافرت های تابستانی کارکنان و اعضا هیات علمی
همکاری با دفتر نمایندگی دانشگاه در تهران
همکاری با معاونت طرح و برنامه در زمینه تهیه و ارسال آمار و اطلاعات در خواستی
تهیه پیش نویس گزارشات مورد نیاز و نامه های صادره، انجام و پیگیری نامه های وارده و صادره و نامه های اتوماسیون اداری مدیریت
پیگیری بندهای صورتجلسات شورای اداری مالی دانشگاه که مربوط به مدیریت پشتیبانی می باشد و تهیه ، اجرا و پیگیری صورتجلسات مدیریت
انجام مکاتبات مختلف با سازمانها و اداراتی از قبیل شهرداری ، سازمان بازرگانی ، و مخابرات ، برق و...
همکاری با معاونت اداری و مالی دانشگاه در خصوص ارسال اخبار مدیریت
شركت در جلسات اداري
انجام سایر امور محوله و متفرقه

وظایف اداره تدارکات :

 • شفاف سازی و نگهداری اطلاعات خرید در سامانه با امکان گزارشگیری های متنوع
 • مدیریت یکپارچه اعتبارات خرید
 • به روز رسانی کلیه امکانات و اطلاعات موجود در سامانه خرید
 • ثبت اطلاعات ، انتخاب و فعال سازی تأمین کنندگان کالا و خدمات
 • آموزش منابع انسانی به منظور راه اندازی و رفع اشکالات کاربران سامانه خرید در واحدها و دانشکده ها
 • به روزرسانی و ویرایش اسامی کالا های مصرفی و اموالی و خدمات موجود در سامانه
 • ارجاع و پیگیری درخواست های خرید کالا و خدمات واحدها و دانشکده ها به تأمین کنندگان مختلف
 • کنترل قیمت کالاها و خدمات ارائه شده توسط تأمین کنندگان توسط کارپردازان سامانه خرید متمرکز و تنظیم اسناد مربوطه
 • پیگیری و رفع واخواهی های اسناد خرید تا مرحله صدور چک به منظور پرداخت مطالبات تامین کنندگان
 • همکاری مستمر با واحدها و دانشکده ها برای انجام درخواست های فوری و ضروری توسط کارپردازان خرید متمرکز
 • انجام کلیه مراحل خرید از ثبت درخواست تا صدور چک و بایگانی اسناد بصورت سیستمی با امکان ایجاد و حفظ سابقه مراحل خرید