اداره حسابداری مالی

( اداره دفتر داری و تنظیم حساب سابق)

   

    اداره دفترداری و تنظیم حسابهای دانشگاه به عنوان مرکز اصلی کنترل تراز مالی و منابع اعتباری دانشگاه مسئولیت خطیری به عهده دارد. این اداره ضمن کنترل و ثبت تمامی مبالغ ورودی به حساب‌های بانکی دانشگاه در سرفصل‌های بودجه‌ای مربوطه، وظیفه نظارت بر رعایت سقف منابع وصولی و مصرف صحیح اعتبارات در سرفصل‌های مربوطه را نیز عهده‌دار می‌باشد. به طور کلی اهم وظایف و مسئولیت‌های این اداره به شرح ذیل می‌باشد:

 

 • ثبت موافقت‌نامه بودجه عمومی و اختصاصی دانشگاه
 • دریافت تخصیص‌های دوره‌ای و اعمال حساب در سرفصل‌های مربوطه
 • نظارت بر نحوه هزینه‌کرد اعتبارات دانشگاه و کنترل سقف اعتبار
 • تعریف کدینگ هزینه مورد استفاده در ثبت‌های مالی دانشگاه مطابق با طبقه‌بندی اقتصادی هزینه‌های وزارت امور اقتصادی و دارائی
 • تعریف رویدادهای مالی منطبق بر نظام‌نامه وزارت امور اقتصاد و دارائی
 • تهیه گزارشات مالی مدیریتی، درون و برون سازمانی
 • پاسخ به مکاتبات دیوان محاسبات
 • تهیه تراز مالی دانشگاه و کنترل سرفصل‌های تراز
 • بستن حساب‌های مالی دانشگاه در پایان سال مالی
 • تهيه صورتهاي مالي دانشگاه
 • پاسخگويي به حسابرسان مستقل
 • اعلام وبارگذاري مطالبات وبدهي هاي دانشگاه در سامانه سماد
 • پيگيري وانجام فعاليتهاي مربوط به دريافت اسناد خزانه
 • تهيه مغايرت بانكي حسابهاي دانشگاه
 • تهيه وتنظيم درخواست هاي اوراق تسويه از خزانه وبارگذاري بدهي هاي مربوطه  در سامانه تسويه وتهاتر