همکاران مدیریت مالی دانشگاه

  laripic12   

 

مدیر مالی
دکتر محمود لاری دشت بیاض
تلفن :  2345 - 3880
 
 
  khodadadi
 
  مسئول دفتر مدیریت
مژگان خدادادی
تلفن :  2345 - 3880

eghbali
 
معاون مدیریت
حسین اقبالی
 
تلفن : 2384-3880
               
          
             
  hossein2
 
رئیس اداره خزانه داری و تامین  وجوه
حسین مشتاق خراسانی
تلفن :  2366 -3880
                   
                                         
darvish
 
رئیس اداره رسیدگی و حسابرسی
رضا درویشی
تلفن : 2458-3880
                                       
 
                
 ghonche
رئیس اداره حسابداری مالی
اکرم غنچه
تلفن : 2375-3880


hamidi
رئیس اداره حسابداری واحدها
محمد تقی حمیدی
تلفن:2382-3880
 

 


 

جهت ارتباط با سایر همکاران مدیریت مالی  از جستجو گر شماره تلفن 118 استفاده نمایید.