معاونت اداری و مالی

 

varidi


 
دکتر محمدجواد وریدی
معاون اداری و مالی
دوران تصدی : 1400 تا کنون

    

 

 

 

 

 

 

 

حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه متولی برنامه ریزی و سیاست گذاری در خصوص نظام اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه در قالب قوانین، مقررات و مصوبات است و با اجرای قوانین و نظارت بر ضوابط امور مالی، اداری، نیروی انسانی و تأمین ملزومات و تجهیزات مورد نیاز، زمینه لازم برای تحقق اهداف مقدس دانشگاه و آموزش عالی را فراهم می نماید.

وظايف و اختيارات

 • ساماندهی، برنامه ریزی و کنترل امور اداری، اجرایی و پشتیبانی دانشگاه.
 • ساماندهی و برنامه ریزی مالی مبتنی بر افزایش بهره‌وری و درآمدزایی با اتکاء بر توان علمی و تخصصی دانشگاه.
 • کسب منابع مالی متنوع و پایدار در جهت گسترش زمینه‌های استقلال مالی دانشگاه.
 • ساماندهی،‌ مدیریت و تأمین منابع انسانی کارآمد، شایسته ، متخصص متناسب با ساختار دانشگاه و ملتزم به ارزش های انسانی و اخلاق حرفه ای.
 • انجام و بررسی امور حقوقی دانشگاه.
 • نظارت بر امور ساختمان‌ها و اجرای طرح های عمرانی دانشگاه و مطالعه و بررسی طرح های عمرانی جدید.
 • ایجاد و توسعه فضاهای کالبدی دانشگاه.
 • سیاست گذاری، پشتیبانی و تأمین ملزومات، تجهیزات و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز دانشگاه.
 • برون سپاری فعالیت های قابل واگذاری در دانشگاه و نظارت بر عقد قراردادها و حسن اجرای آن ها.
 • به کارگیری حسابداری تعهدی به جای حسابداری نقدی .
 • به کارگیری، کنترل و نظارت بر سامانه خرید متمرکز.
 • تأمین، اصلاح و نگهداری تاسیسات زیربنایی پردیس دانشگاه.
 • ساماندهی،‌ نظارت و بهبود وضعیت ترافیک و حمل و نقل پردیس دانشگاه.
 • ایجاد، توسعه و نگهداری فضای سبز دانشگاه و بهبود مسائل زیست محیطی.
 • مدیریت و بهینه سازی مصارف انرژی (آب، برق، گاز) در دانشگاه.
 • مطالعه و بررسی در خصوص طراحی الگوی جامع شهری در پردیس دانشگاه.
 • تعامل با سازمان های دولتی و خصوصی به منظور گسترش زمینه های همکاری.

 

معاونین اداری و مالی از سال 47 تا کنون

نام و نام خانوادگی دوران تصدی
دکتر علیرضا قوام نصیری 47 تا 49
دکتر محمود رامیار 49 تا 51
دکتر حمید یغمایی 51 تا 54
دکتر علیرضا قوام نصیری 54 تا 55
دکتر حمید یغمایی 55 تا 56
احمدناصر مستوفی 56 تا 58
دکتر بهمن هنری 58 تا 58
فرشید آزاد 58 تا 59
ناصر فیاض 59 تا 60
محمود متولی حبیبی 60 تا 62
دکتر مسأجر حقیقی 62 تا 64
عبدالمجید حلمی 64 تا 65
دکتر حسنعلی آذر نوش 65 تا 69
دکتر حسینعلی کوهستانی  69 تا 75
 دکتر مرتضی خادمی  75 تا 76
 دکتر مهدی جلیلی  76 تا 77
 دکتر حسینعلی کوهستانی  77 تا 82
 مهندس محمدرضا قانع  82 تا 84
 دکتر مجتبی طهمورث پور  84 تا 86
 دکتر محمدجواد وریدی  86 تا 92
 دکتر ابوالفضل باباخانی  92 تا 97
دکتر حسین انصاری
97 تا 1400
دکتر محمدجواد وریدی  1400تا کنون