پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات دانشگاه فردوسی

خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از محورهای ارائه شده، ما را در ارتقاء سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input


Invalid Input