شرایط شرکت در انتخابات نمایندگان خریداران اراضی شاندیز

1- انتخابات در تاریخ 28 دی ماه 1401 از ساعت 9 الی 11 صبح در محل دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد به صورت حضوری و یا به صورت پیامکی از طریق شماره 3000805610 برگزار می گردد.
2- شرکت در انتخابات و دادن رای به هر دو صورت پیامکی و حضوری ممنوع بوده و در چنین صورتی رای پیامکی باطل خواهد بود
3- فقط اعضائی می توانند در انتخابات پیامکی شرکت نمایند که شماره و هویت آنان به عنوان خریدار قبلا در سامانه پیامکی دانشگاه ثبت گردیده است.
4- همراه داشتن کارت شناسایی برای خریداران دانشگاهی و همراه داشتن مدارک خریداری برای خریداران غیردانشگاهی در زمان شرکت در انتخابات حضوری الزامی است.
5- هر خریدار می تواند حداکثر نام 5 نفر از کاندیداها را در برگ رای نوشته یا پیامک نماید.

Download icon1فایل پی دی اف اسامی کاندیدها