نمایش # 
تاریخ ایجاد
قابل توجه همکاران محترم دانشگاه در خصوص " مجتمع کوه سر" (دوشنبه 5 آبان 1393) 1393/08/05
افتتاح " شرکت خدمات هوایی و جهانگردی ادیبیان " شعبه پردیس دانشگاه (دوشنبه 5 آبان 1393) 1393/08/05
طرح بی سابقه شهربازی سرزمین عجایب مخصوص ادارات و سازمانها (شنبه 1393/07/12) 1393/07/12
قابل توجه همکاران محترم دانشگاهی در خصوص " اطلاعیه شرکت بیمه نوین " (شنبه 1393/06/15) 1393/06/15
قابل توجه بیمه شدگان تکمیلی شرکت بیمه نوین (دوشنبه 1393/05/20) 1393/05/21
اطلاعیه شرکت خدمات هوایی و جهانگردی ادیبیان (شنبه 1393/05/11) 1393/05/11
امکانات رفاهی دانشگاه رازی کرمانشاه در ایام تابستان 93 (شنبه 1393/04/21) 1393/04/21
قابل توجه دانشگاهیان محترم " اطلاعیه شرکت بیمه نوین" (سه شنبه 1391/04/10) 1393/04/10
واگذاری مجتمع مسکونی و رفاهی موسسه آموزش عالی علامه امینی بابلسر در ایام تابستان 1393 (یکشنبه 1393/04/08) 1393/04/08
اطلاعیه اردوی تابستانی سال 1393 ( دوشنبه 1393/03/26) 1393/03/27
شرايط اسكان در دانشگاه رازی کرمانشاه ویژه تابستان 1393 (سه شنبه 1393/03/20) 1393/03/20
اطلاعیه بیمه سینا در خصوص " اخذ هزینه های بیمه تکمیلی " (سه شنبه 1393/03/20) 1393/03/20
مدارك موردنياز جهت پرداخت هزينه‌هاي دندانپزشكي بیمه تکمیلی (شنبه 1393/03/17) 1393/03/17
قابل توجه اعضاي محترم هيأت علمي و كاركنان ارجمند دانشگاه" اطلاعیه بیمه تکمیلی درمان" (شنبه 93/03/03) 1393/03/03
اطلاعیه موسسه آموزش عالی خزر "محمودآباد مازندران در سال 1393" (چهارشنبه 1393/02/22) 1393/02/24
اطلاعیه شرکت خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي ادیبیان " چین - روسیه" (سه شنبه 1393/02/16) 1393/02/16
اطلاعیه مکان جدید شركت خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي عمادسير (سه شنبه 1393/02/16) 1393/02/16
کارت های تخفیف سرزمین عجایب (دوشنبه 1393/02/08) 1393/02/08
اطلاعیه " تور 3 روزه قم کاشان " (یکشنبه 1393/02/07) 1393/02/07
قابل توجه همکاران محترم " اطلاعیه شرکت فرش آراء مشهد " (دوشنبه 1393/02/01) 1393/02/01