نمایش # 
تاریخ ایجاد
اطلاعیه شماره (3) ستاد ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه 1396/02/10
اطلاعیه شماره(2) ستاد ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه 1396/01/26
گزارش عملکرد معاونت اداری و مالی دانشگاه در حوزه مدیریت مالی، انسانی و عمرانی در دولت یازدهم 1396/01/26
اطلاعیه شماره(1) - شروع ارزیابی عملکرد شش ماهه دوم سال 1395 1396/01/14
پیام تبریک سال نو معاون اداری و مالی دانشگاه 1395/12/24
دعوتنامه افتتاح رسمی یادمان شهدا و دانشكده علوم ورزشي دانشگاه فردوسی مشهد توسط رياست محترم جمهور 1395/12/17
نشست مدیران اداری و پشتیبانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور در دانشگاه فردوسی مشهد 1395/12/14
دومین نشست شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور در دانشگاه فردوسی مشهد 1395/11/30
بازديد معاونت محترم رياست جمهوري از غرفه دانشگاه فردوسی مشهد در نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاه ها در حوزه مدیریت سبز 1395/11/20
اولین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاه ها و موسسات آموزشی، پژوهشی و پارک های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز 1395/11/16