نمایش # 
تاریخ ایجاد
قابل توجه همکاران محترم دانشگاه - ساعت شروع به کار در روزهای 19 و 23 رمضان 1396/03/23
اطلاعیه شماره (9) - ستاد ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه... 1396/03/10
برگزاری سومين نشست شورای معاونين اداری و مالی موسسات آموزش عالی منطقه 9 كشور 1396/03/06
اطلاعیه شماره (8) - ستاد ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه... 1396/03/06
اطلاعیه شماره (7) - ستاد ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه - قابل توجه کارکنان محترم 1396/03/01
اطلاعیه شماره (6) ستاد ارزیابی عملکرد کارکنان - قابل توجه مدیران محترم 1396/02/24
اطلاعیه شماره (5) ستاد ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه 1396/02/19
اطلاعیه شماره (4) - تمدید مهلت تکمیل و ارسال پرسشنامه خودارزیابی کارکنانن... 1396/02/13
انتصاب جناب آقای دکتر عسگریان ابیانه به عنوان معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم تحقیقات و فناوری 1396/02/11
اطلاعیه شماره (3) ستاد ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه 1396/02/10