مدیریت اداری و پشتیبانی

مسؤوليت انجام و پيگيري امور اداري، خدمات عمومي و عمليات پشتيباني دانشگاه بر عهده اين مديريت است.

 

وظایف و اختیارات

 • کنترل و نظارت بر كار ادارات تابعه (شامل دبیرخانه سازمان مرکزی، اداره خدمات و نقلیه دانشگاه، واحد فضای سبز دانشگاه، سرای اساتید، مهمانسرا، مرکز رفاهی، دفترنمایندگی دانشگاه در تهران، سامانه خرید متمرکز، واحد رایانه سازمان مرکزی، واحد کارشناسی مدیریت) و برنامه ریزی و ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي آنها
 • اجرای مصوبات کمیسیون موضوع ماده 45 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها طبق برنامه تعیین شده و مقررات اداره امور وسایل نقلیه
 • سرپرستی خدمتگزاران و تعیین محل خدمت آنها
 • برنامه ريزي و ايجاد تسهيلات در حمل و نقل سرويس هاي اداری و دانشجویی دانشگاه
 • برنامه ريزي و نظارت براي ايجاد تسهيلات لازم در امر حمل و نقل وسايل و لوازم واحدها و نيز برنامه.
 • نظارت بر نحوه ايجاد و نگهداري فضاي سبز دانشگاه .
 • انجام نظارت بر عملکرد مرکز رفاهی و انجام امور مربوط به پذیرایی از مهمانان دانشگاه اعم از هیأت علمی و کارکنان و ....
 • برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در اداره مهمانسرا و سرای استادان دانشگاه
 • نظارت بر عملکرد دفتر نمایندگی دانشگاه در تهران
 • انجام امور مربوط به مناقصات، مزایدات و قراردادهای دانشگاه
 • نظارت بر عملکرد شرکت های طرف قرارداد در سطح دانشگاه
 • عضویت در شوراها، کمیته ها و کارگروههای مختلف دانشگاه اعم از اداری ، فنی ، برنامه ای و ساختاری و ...
 • مشارکت در تصمیم گیری های مدیریتی و عمومی
 • کنترل و مدیریت سامانه متمرکز خرید دانشگاه و انجام هماهنگي در امور خريد و تنظيم اسناد كالاهاي خريداري شده و ارسال آن به امور مالي دانشگاه جهت رسيدگي .
 • تنظيم گزارش هاي ماهيانه و ساليانه جهت ارائه به مقام بالاتر
 • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق

 

مديران اداري و پشتيباني از سال 69 تا كنون

نام و نام خانوادگی دوران تصدی
 محمدحسین امان پور 69 تا 74
مهندس مجتبی طهمورث پور 74 تا 76
مجتبی بذرافشان مقدم  76 تا 79
مهندس ابوالفضل باباخانی 79 تا 83
مهندس مصطفی ترحمی (معاون) 83 تا 84
دکتر ناصر صداقت 84 تا 86
دکتر محمدجواد وریدی 86 تا 87
دکتر سید محمد موسوی بایگی 87 تا 92
دکتر حسین انصاری 92 تا کنون