مسابقه كتابخواني هفته دولت و روز كارمند

 

هفته دولت فرصتي است براي مرور داشته‌هاي گران‌بهاي دولت، شهيدان رجايي و باهنر كه توانستند عشق و ايمان را به مردم ارزاني دارند و خدمات شاياني به همه مردم به ويژه محرومان ارائه دهند. بدين منظور مسابقه كتابخواني هفته دولت و روز كارمند برگزار می گردد. علاقه مندان می توانند با مراجعه به لينك http://www.um.ac.ir/news سوالات را دريافت و پس از پاسخ به سؤالات، به كارشناس محترم واحد رياست و روابط عمومي (جناب آقاي عبدي‌زاده) از طريق اتوماسيون تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ 1398/06/03 ارسال فرمائيد.

در ضمن يادآور مي‌شود؛ جوايز اين مسابقه در مراسم گرامي داشت هفته دولت و روز كارمند كه روز دوشنبه مورخ 1398/06/04 در دانشكده علوم برگزار مي‌شود به كساني به تمامي سوالات، پاسخ صحيح داده باشند به قيد قرعه  جوايزي اهدا خواهد گرديد.

مدیریت کارگزینی و رفاه دانشگاه