قابل توجه همکاران محترم دانشگاه

 

به استحضار دانشگاهيان محترم مي رساند با توجه به تعطيلي دانشگاه از تاريخ شنبه 19  لغايت 31 مردادماه، دفتر شركت خدمات بيمه اي ایران تعطيل مي باشد. لذا خواهشمند است از مراجعه در ايام مذكور خودداري فرماييد.

ستاد رفاهي دانشگاه