تمديد آخرين مهلت ثبت نام بيمه تكميلي درمان 99-98

 

به اطلاع كليه بيمه شدگان مي رساند ، قرارداد بيمه تكميلي درمان سال 99-98 مستقيمأ با شركت سهامي بيمه ايران (سرپرستي استان) منعقد شد و از مورخ 98/3/1 قابل اجراء است.

 

ضمنأ ثبت نام الكترونيكي بيمه تكميل درمان سال 99-98 به مدت  10  روز كاري برای آن دسته از همکارانی كه در فرصت اعلام شده به هر دليل موفق به ثبت نام خود و همراهان  نشده اند، تمديد شد.

 

زمان و نحوه ثبت نام : از روز سه شنبه مورخ   98/5/1  با مراجعه به پورتال شخصي ( اداري و مالي – بيمه تكميلي) و تكميل ثبت نام ( درپايان، دكمه ذخيره  را كليك كنيد )

پايان مهلت ثبت نام : آخر وقت اداري روز دوشنبه مورخ  98/5/14

 

  • توجه 1 : آن دسته از همكاران محترمي كه در مهلت اوليه ثبت نام خود و همراهان را تكميل نموده اند، درخواست مي شود در بازه زماني فوق مجددأ به پورتال خود مراجعه و ليست خود و اسامي وابستگان را كنترل نهايي نماييد.
  • توجه 2 : پس از اتمام مهلت مقرر ، ثبت نام جديد و يا هر گونه تغييرات غير ممكن خواهد بود و ستاد رفاهي مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت .
  • توجه 3 : ضمنأ تاريخ دريافت هزينه هاي بيمه تكميلي سال جاري از روز شنبه تاريخ 98/5/5  ساعت 8 صبح الي 13/30 در محل دفتر بيمه ي ايران مستقر در پرديس دانشگاه مي باشد .
  • توجه 4 : ضمنأ هزينه هاي خسارت قرارداد قبلي ،توسط واحد خسارت سرپرستي استان (بيمه ايران) در حال پرداخت مي باشد