فرایندهای مدیریت کارگزینی و رفاه

 

بکارگیری کارکنان قرارداد کار مشخصicon-9

icon-9بکارگیری نیروهای پیمانکاری موقت

 صدور حکم  تمدید/ لغو قرارداد استخدامی کارکنانicon-9

جذب و بکارگیری کارکنان پیمانیicon-9

انتقال/ مامور به خدمت سایر دستگاههای دولتی در دانشگاه فردوسیicon-9

تغییر عنوان پست سازمانی کارکنانicon-9

صدور/ تمدید حکم ماموریت آموزشی کارکنان -ویژه ایثارگرانicon-9

تعیین کارمندان منتخب واحدهاicon-9

ارتقا رتبه/ طبقه شغلی کارکنانicon-9

صدور مجوز پرداخت کمک هزینه  ازدواج و فوتicon-9

صدور حکم برقراری خدمت نیمه وقت  کارکنان دانشگاهicon-9

 صدور حکم حالت اشتغال -ویژه جانبازانicon-9

 صدور حکم کمک هزینه عائله مندی و حق اولادicon-9

 محاسبه و  پرداخت اضافه کار به کارکنان دانشگاهicon-9

صدور/ تمدید حکم مرخصی بدون حقوق کارکنانicon-9

صدور/ تمدید حکم مرخصی استعلاجیicon-9

icon-9صدور/ تمدید حکم مرخصی صعب العلاج

صدور ابلاغ و برقراری حقوق بازنشستگی کارکنانicon-9

صدور ابلاغ و برقراری حقوق از کار افتادگیicon-9

برقراری حقوق وراث شاغل متوفی/ بازنشسته متوفی/ وظیفه بگیر متوفیicon-9

محاسبه کسورات بازنشستگی دوران خدمت غیر رسمی در سنوات خدمت دانشگاهicon-9

انتقال کسورات بازنشستگی دوران خدمت رسمی و غیر رسمی از سایر صندوق های بازنشستگی دولتی به صندوق بازنشستگی کشوری icon-9

صدور حکم بازخرید سنوات خدمت کارکنان دانشگاهicon-9

icon-9 استرداد/انتقال کسورات بازنشستگی افرادی که زودتر از موعد رابطه استخدامی شان با دانشگاه قطع شده است

icon-9صدور حکم مامور به خدمت یا انتقال به خارج از دانشگاه کارکنان 

icon-9صدور حکم ماموریت اداری