دفترداری و تنظیم حساب

 

 

اداره دفترداری و تنظیم حسابهای دانشگاه به عنوان مرکز اصلی کنترل تراز مالی و منابع اعتباری دانشگاه مسئولیت خطیری به عهده دارد. این اداره ضمن کنترل و ثبت تمامی مبالغ ورودی به حساب‌های بانکی دانشگاه در سرفصل‌های بودجه‌ای مربوطه، وظیفه نظارت بر رعایت سقف منابع وصولی و مصرف صحیح اعتبارات در سرفصل‌های مربوطه را نیز عهده‌دار می‌باشد. به طور کلی اهم وظایف و مسئولیت‌های این اداره به شرح ذیل می‌باشد:

 

  • ثبت موافقت‌نامه بودجه عمومی و اختصاصی دانشگاه
  • دریافت تخصیص‌های دوره‌ای و اعمال حساب در سرفصل‌های مربوطه
  • نظارت بر نحوه هزینه‌کرد اعتبارات دانشگاه و کنترل سقف اعتبار
  • تعریف کدینگ هزینه مورد استفاده در ثبت‌های مالی دانشگاه مطابق با طبقه‌بندی اقتصادی هزینه‌های وزارت امور اقتصادی و دارائی
  • تعریف رویدادهای مالی منطبق بر نظام‌نامه وزارت امور اقتصاد و دارائی
  • تهیه گزارشات مالی مدیریتی، درون و برون سازمانی
  • پاسخ به مکاتبات دیوان محاسبات
  • تهیه تراز مالی دانشگاه و کنترل سرفصل‌های تراز
  • بستن حساب‌های مالی دانشگاه در پایان سال مالی