قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و کارکنان گرامی دانشگاه که قصد عزیمت به خارج از کشور را دارند :

 

Safarkharej97