قابل توجه همکاران محترم دانشگاه

 

در راستاي ارائه تسهیلات رفاهی به دانشگاهيان محترم به اطلاع می رساند طي هماهنگي با شهرداري مشهد، تيم اخذ عوارض خودرو در ايام ذيل در محل پرديس دانشگاه مستقر خواهد شد .  

متقاضيان محترم مي توانند با مراجعه نسبت به پرداخت عوارض خودروي خود اقدام نمايند .

زمان : از تاريخ 97/9/10 لغايت 97/9/15

مكان : پرديس دانشگاه جنب دفتر پست ( شركت تعاوني مصرف كاركنان)

مدارك مورد نياز: اصل كارت خودرو به همراه كپي كارت خودرو و مدارك شناسايي

ستاد رفاهی دانشگاه