قابل توجه بیمه شدگان تکمیل درمان بیمه ایران

 

شرکت سهامی بیمه ایران، مراکز فیزیوتراپی معتمد خود را جهت بیمه تکمیل درمان سال 98-1397 به شرح ذیل اعلام نموده است.

download iconمراکز فیزیوتراپی معتمد بیمه ایران (جدید)

ستاد رفاهی دانشگاه