قابل توجه اعضای محترم شرکت تعاونی دانشگاه

 

 

روغن جامد 5 کیلویی ورامین

به قیمت مصوب دولتی 36600 تومان

به هر عضو شرکت تعاونی  فقط یک حلب

rughanjamed

 

رب گوجه فرنگی 800 گرمی درسا
با نرخ مصوب9800 تومان
به هر عضو شرکت تعاونی  فقط دو قطی

robdorsa