قابل توجه همکاران محترم دانشگاه در خصوص بیمه عمر سایر شرکت های بیمه ای

 

 arm      imgiran

 

به اطلاع همکاران محترم دانشگاه می رساند؛ مراجعه افراد تحت عنوان كارشناس بيمه و ثبت نام بيمه عمر به دانشكده ها و واحد هاي دانشگاه به ويژه”بيمه كارآفرين” هيچ ارتباطي با دانشگاه ندارد و مصوبه چهاردهمين جلسه هيأت رئيسه محترم دانشگاه  مورخ 97/6/25 صرفاً در خصوص بيمه ايران (شركت خدمات بيمه اي اسطوره ) بوده لذا فقط بیمه مذکور مورد تأييد دانشگاه بوده و 50 درصد يارانه دانشگاه و بيمه نامه آتش سوزي رايگان فقط به اين بيمه عمر تعلق  مي گيرد. 

ستاد رفاهی دانشگاه