قابل توجه كليه همكاران محترم (هيأت علمي و غير هيأت علمي)

 

در راستاي ارائه تسهيلات رفاهي بيشتر به همكاران محترم دانشگاهي، به اطلاع مي رساند، علي رغم شرايط حساس اقتصادي و مالي جامعه و دانشگاه، با عنايات خداوند متعال، مساعدت رياست محترم دانشگاه و پيگيري هاي معاونت محترم اداري و مالي، با برقراري بيمه عمر و حوادث تكميلي (موسوم به طرح مان) براي همكاران دانشگاهي شاغل (هيأت علمي و غير هيأت علمي) به شرح ذیل موافقت شد.

همچنين  مقرر گرديد در صورت صدور بيمه نامه ي مذكور، بيمه نامه آتش سوزي ( طرح حامي) با سقف پوشش 544  ميليون ريال براي كليه بيمه شدگان توسط شركت خدمات بيمه اي اسطوره (بيمه ايران) به صورت رايگان صادر گردد .  

 

شرايط و تسهيلات

1- بيمه عمر مذكور علاوه بر پرداخت سرمايه در صورت فوت بيمه شده به بازماندگان، امكانات فوق العاده و متنوع سرمايه گذاري را با هدف تأمين دوره بازنشستگي و تأمين درآمدهاي آيـنـده خـانـواده از قبـيل هــزينـه هـاي تحصــيل فـرزنــدان، ازدواج، تهيــه مســكن، درمـــان، نقـدينگي مورد نياز و ساير مقاصد مالي فرد در آينده را، فراهم مي سازد .

2- مبلغ سالانه بيمه عمر براي هر فرد دانشگاهي 6 ميليون ريال مي باشد كه 50 درصد آن يعني مبلغ 3 ميليون ريال به عنوان يارانه توسط دانشگاه و 3 ميليون ريال از حقوق متقاضي طي 12 ماه قسط (ماهيانه 250 هزار ريال) كسر مي گردد. قابل ذكر است كه سهم متقاضي، به هر مقدار كه مورد درخواست باشد قابل افزايش است (كه منجر به افزايش پوشش بيمه اي مي شود) ولي سهم دانشگاه در سالجاري از 250 هزار ريال بيشتر نخواهد بود.

3- يارانه مربوط به بيمه عمر و همچنين بيمه رايگان آتش سوزي به كساني تعلق مي گيرد كه متقاضي بيمه عمر باشند .

4- همكاران محترمي كه متقاضي بيمه عمر براي اعضاي خانواده خود هستند بايستي هنگام ثبت نام به كارشناس بيمه اعلام نمايند. بديهي است در اين خصوص، يارانه دانشگاه صرفأ به همكاران شاغل دانشگاهي تعلق مي گيرد.

5- همكاران محترم بالاي 50 سال، جهت بهره برداري از مزاياي بيمه عمر مي بايست آزمايش هاي اعلامي از طرف شركت بيمه گر را به صورت رايگان انجام دهند .

6- يارانه دانشگاه صرفاً به همكاران شاغل تعلق مي گيرد ولي شاغلين فعلي پس از بازنشستگي مي توانند با پرداخت صد در صد مبلغ حق بيمه، پوشش بيمه مذكور را تا هر زماني كه مايل باشند، تداوم بخشند .

 

مزاياي اين بيمه :

1- ارائه پوشش فوت به هر علت به ميزان 150 ميليون ريال

2- علاوه بر بند بالا، چنانچه فوت در اثر حادثه باشد، تا سقف 300 ميليون ريال پرداخت خواهد شد.

3-پوشش تكميلي نقص عضو يا از كار افتادگي دائم و كلي ناشي از حادثه تا سقف 150.000.000 ريال

4-پوشش تكميلي بيماري هاي خاص و پيوند اعضا تا سقف  37.500.000 ريال

5-پوشش تكميلي سرطان تا سقف 75.000.000 ريال

6-پرداخت تسهيلات وام از انتهاي سال دوم به ميزان 90 درصد ارزش بازخريدي

7 -معافيت از ماليات بر درآمد و ارث

8-امكان باز خريد بيمه مطابق ضوابط بيمه ايران

 

نحوه ي ثبت نام :

1- مراجعه به پورتال شخصي، بخش اداری و مالی، منوی اداری، بيمه تكميلي مراجعه نمایید. سپس در رديف خود شخص،  بر روی آیکن "عملیات" کلیک نموده و درخواست بيمه عمر (از روز سه شنبه مورخ 97/7/3 فعال گردیده) را تأييد نماييد .

2- سپس می بایست با مراجعه حضوري به ستاد رفاهي دانشگاه واقع در سازمان مركزي، طبقه اول، اتاق 248 جهت تكميل فرم هاي بيمه عمر و بيمه آتش سوزي رايگان  از ساعت 8 صبح الي 16 هر روز كاري اقدام فرمایید.

آخرين مهلت ثبت نام : 97/7/12

ستاد رفاهی دانشگاه