قابل توجه دانشگاهیان محترم


به اطلاع دانشگاهیان محترم می رساند امکان تردد تاکسی های اینترنتی در سطح پردیس دانشگاه، مانند سایر تاکسی ها و آژانس ها فراهم می باشد.
بدیهی است دانشگاه فردوسی مشهد هیچگونه مسئولیتی در قبال چگونگی ارائه خدمات و عملکرد این نوع خودروها نداشته و در صورت وجود هرگونه اعتراض، ضروری است مراتب را از طریق مراجع ذی ربط پیگیری فرمایند.


معاونت اداری و مالی دانشگاه