برنامه دانشگاه فردوسی مشهد برای راه‌اندازی نیروگاه‌ خورشیدی

niroogahsitevpa


مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در جهت تولید انرژی پاک، ایجاد نیروگاه‌ خورشیدی از برنامه‌های این دانشگاه است.

به نقل از خبرگزاری ایسنا دکتر ناصری مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه فردوسی مشهد در گفت‌وگو با  این خبرگزاری، در خصوص اقدامات دانشگاه فردوسی مشهد برای مدیریت بحران زیست‌محیطی اظهار کرد: این دانشگاه در سطح کشور جزء دانشگاه‌های برتر و پیشرو محسوب می‌شود. در زمانی که هیچ دانشگاه یا مجموعه اداری به فکر اقدامات خاصی برای بحران‌ها نبود، دانشگاه فردوسی مشهد اقداماتی از حدود 20 سال گذشته برای صرفه‌جویی و سیستم حمل و نقل در دستور کار داشته ‌است و سعی شده است که این اقدامات و طرح‌ها به صورت اصولی و بنیادین پیگیری شود.

وی افزود: دانشگاه فردوسی عنوان "دانشگاه سبز" را برای خود انتخاب کرده است و در فصل 12 سند راهبردی خود شاخص های دانشگاه سبز را تدوین و جهت تحقق آن ها تلاش می نماید. در همین راستا، شورای راهبردی سبز، مستقیما زیر نظر رئیس دانشگاه تشکیل و وظیفه سیاست‌گذاری برای دست‌یابی به این اهداف را دارد. کارهای اجرایی هم برعهده دفتر دانشگاه سبز است که تحت معاونت اداری ‌مالی نظارت می‌شود. بخشی از بودجه‌های عمرانی دانشگاه هم تحت عنوان تحقق اهداف دانشگاه سبز به اجرای این طرح‌ها و اهداف تخصیص یافته ‌است.

همچنین عنوان کرد: در جهت تولید انرژی پاک، ایجاد نیروگاه‌ خورشیدی از برنامه‌های دانشگاه است. تصفیه‌خانه‌های فاضلابی هم برای موضوع بازیافت‌ها و پساب‌ها در نظر گرفته‌شده ‌است. صرفه‌جویی و جلوگیری از اتلاف انرژی نیز از اهداف مهم دانشگاه است.

دکتر ناصری افزود:  یکی از اقدامات انجام‌شده توسط دانشگاه فردوسی مشهد، استفاده از سیستم اتوماسیون اداری است که در سطح کشور از آن استفاده شده و موجب کاهش شدید استفاده از کاغذ شده‌ است. در تابستان جاری نیز سعی کردیم سیستم حمل و نقل دانشجویان در دانشگاه را با اتوبوس‌های برقی انجام دهیم و در آینده نیز تمام اتوبوس‌های قدیمی جای خود را به اتوبوس‌های برقی بدهند.

لازم به ذکر است، مراسم  طرح کارمند سبز با شروع نیمسال تحصیلی جدید و همزمان با 22 سپتامبر، روز جهانی بدون خودرو، با هدف ترویج فرهنگ استفاده از دوچرخه و کاهش تردد خودرو در پردیس دانشگاه به همت دفتر دانشگاه سبز دانشگاه فردوسی مشهد  در روز شنبه 31 شهریور ماه  ساعت 8 صبح از مقابل سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.