قابل توجه همکاران محترم دانشگاه

 

پيرو اطلاعيه قبلي ثبت نام سامانه اي وام 12 درصدي ​بانک ملی با ظرفیت 40 نفر در هر ماه، به اطلاع می رساند با توجه به درخواست هاي مكرر همكاران محترم مبني بر تغيير رويه ثبت نام و بر اساس جمع بندي نظرات و تصميمات متخذه، شرايط دريافت وام 12 درصدي بانك ملي جهت اعضاي محترم هيأت علمي و كاركنان دانشگاه از تيرماه  تا پايان سال جاري به شرح ذيل اعلام مي گردد :

  • سامانه وام از ساعت 10 صبح روز شنبه 2 تير ماه تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 97/4/6 براي همه دانشگاهيان شاغل باز خواهد شد .
  • پس از مهلت ياد شده و بسته شدن سامانه ي وام، از اسامي ثبت نام شده به تعداد سهميه هر ماه ( 40 نفر) قرعه كشي و اسامي در سايت دانشگاه اعلام مي گردد .
  • مراحل درخواست وام ، دقيقا مانند بقيه وام ها ( سامانه وام) مي باشد .

 

توجه 1 : زمان و مكان قرعه كشي ثبت نام شدگان، متعاقبأ اعلام خواهد شد .

توجه 2 : با عنايت به اينكه فرآیند وام در دانشگاه به صورت سامانه اي و با درخواست متقاضي، از طريق پرتال شخصي انجام مي شود، لذا هيچگونه اقدامي توسط ستاد رفاهي دانشگاه (به غير از تأييد) در اين خصوص امكانپذير نخواهد بود. خواهشمند است از تماس با ستاد رفاهي خودداري فرماييد.

 

ستاد رفاهي دانشگاه