وام 12 درصدي بانك ملي

 

پيرو اطلاعيه قبلي ستاد رفاهي دانشگاه در خصوص پرداخت وام هاي 12 درصدي بانك ملي، مجددا شرايط دريافت وام براي سال 97 به شرح ذيل اعلام مي گردد .

  • سهميه وام مذكور براي هر ماه 40 نفر مي باشد.
  • سامانه وام در اولين روز هرماه (شروع از خرداد ماه سال جاري ) ساعت 9 صبح فعال مي گردد كه بعد از رسيدن به تعداد 40 نفر، به صورت سيتمي غير فعال مي گردد.
  • مراحل درخواست وام ، دقيقا مانند بقيه وام ها ( سامانه وام) مي باشد .

توجه: با عنايت به اينكه پروسه وام در دانشگاه به صورت سامانه اي و با درخواست متقاضي، از طريق پرتال شخصي انجام مي شود، لذا هيچگونه اقدامي توسط ستاد رفاهي دانشگاه (به غير از تأييد) در اين خصوص امكان پذير نخواهد بود . خواهشمند است از تماس با ستاد رفاهي خودداري فرماييد.

ستاد رفاهی دانشگاه