طرح "توان افزایی زنان در مسیر کسب و کار"

 

به اطلاع می رساند طرح "توان افزایی زنان در مسیر کسب و کار" توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در استان های کشور در سطح ملی با هدف ورود دختران جوان فارغ التحصیل به عرصه کسب و کار و کار آفرینی در دست اجرا می باشد. تفصیل برنامه و شرایط احراز متقاضیان به شرح ذیل می باشد.

 

 download iconطرح "توان افزایی زنان در مسیر کسب و کار"

 

معاونت اداری و مالی دانشگاه