قابل توجه بیمه شدگان بیمه تکمیل درمان سال 97-96

 

با نزديك شدن به اتمام قرارداد جاري (97/2/31)  و تراكم حجم مراجعه كنندگان به دفتر بيمه، به استحضار دانشگاهيان محترم بيمه شده مي رساند از تاريخ 97/2/22  تحويل مدارك و مستندات به دفتر “بيمه ايران“ مستقر در پرديس دانشگاه فقط در ساعات 8 تا 13 روزهاي شنبه تا پنجشنبه انجام خواهد شد .

ضمنأ آخرين مهلت تحويل مدارك و مستندات مربوط به قرارد 97-96  تا 20 خرداد سال 97 اعلام مي گردد. مقتضي است در مهلت مقرر نسبت به تحويل مدارك خود اقدام نماييد . بديهي است عواقب ناشي از عدم تحويل به موقع، به عهده بيمه شده محترم مي باشد .

ستاد رفاهي دانشگاه