arm      imgiran


قـابل توجه اعضای محترم هیأت علمی و کارکنان ارجمند دانشگاه

شرایط و تعهدات بیمه تکمیلی درمانی دانشگاه 98-97
           
 

به استحضار کلیه اعضای محترم هیأت علمی و کارکنان گرامی شاغل دانشگاه (رسمی، پیمانی، قراردادی و روزمزد بیمه‌ای) می‌رساند" بیمه تکمیلی درمان " دانشگاهیان محترم از تاریخ 1397/03/01 لغایت 1398/02/31 با شرکت بیمه ایران (شرکت خدمات بیمه ای اسطوره) و با شرایط و تعهدات ذیل منعقد شده است. مقتضی است کلیه همکاران همانند سال قبل  با مراجعه به پرتال شخصی (پویا) ــ قسمت اداری و مالی ــ  زیرمنوی اداری  ــ گزینه بیمه تکمیلی (بعد از مطالعه راهنمای ثبت‌نام) نسبت به ثبت‌نام یا ایجاد تغییرات (حذف یا اضافه) اقدام لازم را به عمل آورند.

توجه : بعد از مشاهده و تکمیل مشخصات الزامأ بایستی گزینه ذخیره را کلیک نمایید.

 

مهلت ثبت نام : از روز سه شنبه مورخ 97/02/11 لغایت  روز سه شنبه 97/02/18

 مهم : لازم به یادآوری می‌باشد عدم ارسال درخواست از طریق پرتال شخصی به منزله انصراف از خدمات بیمه تکمیلی 98-97 می باشد.

 

شرایط و تعهدات :

(جهت مشاهده شرایط و تعهدات بر روی لینک ذیل کلیک نمایید)

pdfpreviewطرح گروهی فول درمان ( با تعهد دندان‌پزشکی , بدون تعهد دندان‌پزشکی )

 

توجه 1 : سرانه حق بیمه درمان با تعهد دندان‌پزشکی (طرح شماره 1) و بدون تعهد دندان‌پزشکی (طرح شماره 2) در پرتال شخصی (پویا)  قسمت اداری و مالی ـ  زیرمنوی اداری ـ گزینه بیمه تکمیلی قابل مشاهده است .

  • نظر به مصوبه هیأت رئیسه محترم دانشگاه، 50 درصد مبلغ حق بیمه جهت سرپرست دانشگاهی و افراد تحت تکفل قانونی و پدر و مادر ایشان توسط دانشگاه به عنوان یارانه بخشی از هزینه حق بیمه پرداخت می‌گردد. ( 50 درصد به عهده دانشگاه و 50 درصد به عهده متقاضی)  

 

توجه 2 : عطف به بند 4 اولین جلسه شورای اداری و مالی مورخ 20/1/97 : " با توجه به اینکه بنیاد شهید و امور ایثارگران همکاران جانباز و ایثار گر را تحت پوشش بیمه تکمیل درمان دارد، نظر به مصوبه مذکور جانبازان محترم بایستی از یک بیمه تکمیلی استفاده کنند. و در صورت استفاده از بیمه تکمیلی درمان دانشگاه، بایستی حق بیمه را مشابه دیگر دانشگاهیان، خودشان بپردازند .

 

توجه3 : شرایط افرادی که می‌توانند به صورت وابسته به فرد اصلی تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گیرند به شرح ذیل می‌باشد:

  • همسر کارکنان مرد و زن سرپرست دانشگاهی.
  • فرزندان ذکور تا سن 20 سال تمام و در صورت اشتغال به تحصیل تا سن 25 سال تمام و دانشجویان رشته پزشکی تا 26 سال و فرزندان اناث مادامی که شاغل نبوده (بیمه نداشته باشد) و یا ازدوج نکرده باشند.
  • پدر و مادر (صرف داشتن دفترچه بیمه).
  • سایرین (خواهر، برادر ، نوه و ...) مشروط بر ارائه مدارک مثبته قانونی تحت تکفل ( به اداره کارگزینی ارائه گردد).

 

توجه 4 : پرسنل استخدام جدید، انتقالی، همسر پرسنلی که ازدواج نموده‌اند و یا افرادی که در طول مدت قرارداد تحت کفالت قانونی بیمه شده اصلی درآمده‌اند در صورتی می‌توانند تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گیرند که حداکثر ظرف مدت 25 روز پس از تاریخ حکم، کفالت و ازدواج از طریق ستاد رفاهی به شرکت بیمه معرفی می‌شوند.

 

توجه 5 : نوزادان تازه متولد شده نیز منوط به اینکه حداکثر ظرف مدت 50 روز از تاریخ تولد به شرکت بیمه معرفی ‌شوند می‌توانند از بدو تولد تحت پوشش قرار گیرند.

 

توجه6 : صحت اطلاعات ارسالی به عهده متقاضیان خواهد بود، لذا خواهشمند است نهایت دقت در این خصوص صورت پذیرد تا مشکلی در روند بیمه تکمیلی ایجاد نشود.

 

 با آرزوی سلامتی و شادکامی
 ستاد رفاهی دانشگاه