انتصاب دكتر كمال الدين ناصری به سمت مدير امور اداری و پشتيبانی دانشگاه فردوسی مشهد

 

naseri copy1

 

دكتر محمد كافی، رئيس دانشگاه فردوسي مشهد در حکمی دكتر كمال الدين ناصري دانشيار دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست دانشگاه را به مدت دو سال به سمت مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در حکم رئیس دانشگاه فردوسی مشهد آمده است:

"بر اساس پيشنهاد معاونت محترم اداري و مالي دانشگاه و با توجه به تعهد، تجارب و شايستگي‌هاي جناب‌عالي، به موجب اين حكم به مدت دو سال به سمت مدير امور اداري و پشتيباني دانشگاه منصوب مي‌شويد. برنامه‌ريزي صحيح در راستاي سند راهبردي دانشگاه و نظارت دقيق بر امور آن حوزه و همچنين جلب مشاركت و رضايتمندي دانشگاهيان، ارباب رجوع و رعايت صرفه و صلاح دانشگاه از اهم اموري است كه در ايام مسئوليت شما مورد انتظار است. از خداوند متعال موفقيت جناب‌عالي را در اين مسئوليت آرزومندم."

لازم به ذکر است دکتر ناصری دانشيار گروه آموزشی مرتع و آبخیز داری دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست دانشگاه می باشد که از سال 1394 تاکنون ریاست دانشکده منابع طبیعی و محیط دانشگاه فردوسی مشهد را عهده دار می باشد.

 

معاونت اداری و مالی دانشگاه