قابل توجه دانشگاهیان ارجمند


نظر به درخواست های مکرر شما عزیزان، با عنایات خداوند متعال و پی گیری های مستمر ستاد رفاهی و مدیریت محترم مالی دانشگاه،پرداخت وام های 12 درصدی بانک ملی با شرایط ذیل آغاز شد.

 

توجه :
1- سهمیه وام مذکور برای هر ماه 40 نفر می باشد.
2- سامانه وام در اولین روز هرماه شروع (از خرداد ماه سال جاری) فعال می گردد که بعد از رسیدن به تعداد مشخص غیر فعال خواهد شد.
3- سهمیه اردیبهشت ماه اختصاص دارد به همکاران محترمی که سال گذشته ثبت نام کرده اند و در لیست انتظار قرار دارند، لذا این دسته از همکاران بایستی پس از دریافت معرفی نامه از مدیریت مالی فقط در اردیبهشت ماه به بانک مراجعه نمایند.


ستاد رفاهی