انتصاب دكتر حسين انصاری به سمت معاون اداری و مالی دانشگاه فردوسی مشهد

 

انتصاب دكتر حسين انصاری به سمت معاون اداری و مالی دانشگاه فردوسی مشهد

 

دكتر محمد كافی، رئيس دانشگاه فردوسي مشهد طی حکمی دكتر حسين انصاری استاد دانشكده کشاورزی دانشگاه را به مدت دو سال به سمت معاون اداري و مالي دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

" با عنايت به تخصص، تعهد، دلسوزي و تجارب ارزنده جنابعالي به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال به سمت معاون اداري و مالي دانشگاه منصوب مي شويد. تلاش در جهت تحقق ماموريت هاي سند راهبردي دانشگاه، توسعه و تكميل سامانه هاي الكترونيكي، اهتمام در جهت كرامت دانشگاهيان و ارباب رجوع، توجه به امور رفاهي اعضاي هيات علمي و كاركنان، بهره وري منابع و رعايت صرفه و صلاح دانشگاه و نظارت بر قراردادهاي مالي و پيمانكاران و قانون مداري از جمله مواردي است كه انتظار مي رود توسط جنابعالي مورد توجه خاص قرار گيرد. اميدوارم با اتكال به قدرت لايزال الهي، با بهره مندي از خرد جمعي و مشاركت تمامي اركان دانشگاه در پيشبرد اهداف دانشگاه فردوسي مشهد، موفق باشيد. "

 

دكتر حسين انصاری استاد گروه آموزشی علوم مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که تالیف چهار عنوان کتاب، ساخت سنسور و دستگاه اندازه گیری تبخیر و تعریق، شوری و دمای آب، طراحی و ساخت سنسور و دستگاه اندازه گیری همزمان پارامترهای رطوبت، شوری و دمای خاک، سابقه حضور و ارائه بیش از چندین 45 عنوان مقاله در کنفرانس داخلی و خارجی، چاپ و انتشار بیش از 150 عنوان مقاله در مجلات فارسی و انگلیسی را در کارنامه پژوهشی خود دارد.

لازم به ذکر است دکتر انصاری از سال 1393 تاکنون مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه فردوسی مشهد را عهده دار بوده است.