اطلاعیه شماره (2)

 

نحوه مشاهده نتیجه امتیاز پرسشنامه های تکمیل شده دوره های قبل

 

به اطلاع می رساند همکاران محترم می توانند به منظور مشاهده نتیجه امتیاز پرسشنامه های تکمیل شده توسط ارزیابان خود(مدیر، سرپرست و همکاران) در دوره های قبل، به آدرس پورتال پویا، منوی برنامه ریزی و توسعه منابع، زیر منوی نظارت و ارزیابی عملکرد، سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان، گزینه خود ارزیابی، صفحه نتیجه ارزیابی یا صفحه نتایج ارزیابی دوره های قبل مراجعه فرمایند. (مطابق شکل زیر)

 

arzyabi9602-1397pic

 

ستاد ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه