اطلاعیه شماره (1)

 

برنامه زماني دوره دوم ارزيابي عملكرد كاركنان در سال 1396

 

ضمن عرض تبريك به مناسبت سال جديد، به اطلاع مي رساند دوره دوم ارزيابي عملكرد كاركنان در سال 1396 براساس برنامه زمان بندي شده به شرح جدول زير از 97/01/26 آغاز خواهد شد.

download iconدریافت برنامه زمانی دوره دوم ارزیابی عملکرد کارکنان در سال 96

 

ستاد ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه