معرفی پروژه های رفاهی دانشگاه

 

project9610


معاونت اداری و مالی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1394 لغایت 1396 پروژه های ذیل را با هدف ایجاد زیرساخت های لازم جهت بین المللی سازی دانشگاه و نیز افزایش بهره وری و حس تعلق سازمانی همکاران دانشگاهی احداث نموده است که از این میان پروژه مرکز آموزشی-رفاهی شماره 3 (سرای اساتید) روز جمعه مورخ 1396/10/01 با حضور وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری افتتاح گردید و پروژه های دیگر نیز در حال تکمیل هستند که در جدول ذیل پروژه های مذکور معرفی شده اند.

 

 film-icon کلیپ معرفی پروژه های رفاهی دانشگاه

 

tableproject96