اطلاعیه مهم ستاد رفاهی دانشگاه


پیرو اطلاعیه قبلی مبنی بر ارایه وام هاي 12 درصدي از سوي بانك ملي پرديس دانشگاه، به اطلاع اعضای محترم هیات علمی و کارکنان گرامی دانشگاه مي رساند نظر به اعلام بانک ملی، در حال حاضر با توجه به تکمیل ظرفیت اعطای وام، سهميه سال 1396 به اتمام رسيده است. لذا همكاران محترمی كه درخواست ارسال نموده اند ولی تاکنون به دلایلی موفق به دریافت معرفی نامه به بانک نشده اند در صورت اعطای سهمیه جدید در اولویت های بعدی قرار خواهند گرفت.


ستاد رفاهي دانشگاه