بازدید مسئولین از غرفه دانشگاه فردوسی مشهد در ادامه نمایشگاه مدیریت سبز

 

در ادامه برپایی دومین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و پارک های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز، بازدید مسئولین از غرفه دانشگاه فردوسی مشهد همچنان ادامه دارد. نمایشگاه مذکور که عصر روز شنبه در محل سازمان برنامه و بودجه کشور در تهران افتتاح شد، تا روز چهارشنبه 19 مهر ماه ادامه خواهد داشت.

 

800699

20171007 154754
 800704  800700
 800702  photo ۲۰۱۷-۱۰-۱۰ ۱۲-۴۸-۴۹