اطلاعیه شماره (1) - تقويم ارزيابي عملكرد كاركنان در دوره اول سال 1396

 

icon-lead-score

به اطلاع همکاران محترم دانشگاه می رساند فرآیند ارزیابی عملکرد شش ماهه اول سال 1396 کارکنان دانشگاه به زودی آغاز می گردد. بدين وسيله تقويم ارزيابي عملكرد كاركنان در دوره اول سال 96 براساس برنامه زمان بندي شده به شرح جدول زير اعلام مي گردد.

خاطر نشان مي شود امتياز ارزيابي عملكرد كاركنان هر ساله در شش ماه اول سال صرفا براساس فرم پرسشنامه تا سقف امتياز 88 محاسبه مي شود و امتيازمربوط به مستندات (شامل آموزش، دستاورد هاي علمي و پژوهشي، نشان ليافت، مستند سازي تجربيات، نظام پيشنهادات) بطور سالانه در ارزيابي شش ماه دوم هرسال تا سقف 12 امتياز محاسبه مي شود. شايان ذكر است بارگذاري اطلاعات كليه مستندات فوق الذكر در پورتال كارمندي در طول سال امكان پذير مي باشد.

لازم به ذكر است مطابق سنوات گذشته همكاران محترم مي توانند سامانه ارزيابي عملكرد را از طريق پورتال پويا، منوي اداري ومالي، زير منوي ارزيابي عملكرد كاركنان اجرا نمايند. ضمنا جناب آقاي دلكلاله با شماره تماس 2155 آماده پاسخگويي به سؤالات احتمالي مي باشند.

 

jadvalarzyabi96-1

  ستاد ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه